Představení kandidátů do rady ČSSI

Vážení členové ČSSI,

jak jste již byli informováni v říjnu mailem, podle platných stanov naší společnosti nastává období voleb členů Rady České společnosti pro systémovou integraci. Zde vám předkládáme jména kandidátů a jejich krátké CV vč. jejich fotografie. Kandidáti na členy rady byli jednak navrženi stávající radou společnosti a jednak nominačními lístky zaslanými členy společnosti.

Je na Vás, abyste vybrali (maximálně) 7 členů Rady pro období 2013-2016. Všichni členové ČSSI budou obesláni mailem, který bude obsahovat (1) hlasovací lístek a (2) instrukce k volbám vč. možnosti elektronického hlasování.

Bližší informace můžete také získat na adrese hurkova@vse.cz

JménoKolektivní
/
individuální člen
FirmaKategorie:
A-akademik
D-dodavatel
Z -zákazník
Prof.Ing. Josef Basl, CSc.KZČU PlzeňA
Ing. Martin BednárInezávislý konzultantD
Ing.Ondřej Felix, CSc.Ihlavní architekt eGovernmentu, MV ČRZ
Ing. Věra HnátováIStátní tiskárna ceninZ
Ing. Tomáš KubíčekKDeloitteD
Ing. Václav MachIMicrosoftD
JUDr. Martin Maisner, PhDKRowan LegalZ
Ing. Michal NettlIŠkodaAutoZ
Ing. Zdeněk PilzKArbes TechnologiesD
Ing. Vladek ŠlezingrKIBM ČRD
Ing. Roman TeimlKSAP ČRD
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.KVŠE PrahaA

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Automatizované systémy řízení výrobních procesů. Absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. V současné době je prorektorem pro rozvoj a vnější vztahy Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), optimalizaci podnikových procesů a aplikaci principů teorie omezení (TOC) v podnikové praxi. Zaměřuje se na metodické aspekty inovací informačních systémů v podnicích a jejich podporu udržitelného rozvoje, zejména pro malé a střední podniky. Vyučuje na ZČU v Plzni a VŠE v Praze. Je zástupce České republiky v TC 8 organizace IFIP (www.ifip.org) a předseda ediční rady Edice Management v informační společnosti v GradaPublishing. V posledním volebním období zastával v Radě společnosti pozici Viceprezidenta pro řízení regionálních a odborných sekcí ČSSI.

Ing. Martin Bednár

Narozen 1952 v Bratislavě. Vystudoval obor elektronické počítače na Technické univerzitě v Bratislavě. Pracoval v oblasti vývoje a provozu SW na různých pozicích v Československu a v SRN. V letech 1990-1996 pracoval v IBM, zakládal pobočku v Bratislavě, od roku 1993 vedl v IBM ČR team zabývající se dodávkami pro veřejnou správu. Od 1996 do 2007 pracoval v pozici GŘ SAP ČR, od 2005 vedl SAP v regionu Central Europe. Od roku 2008 pracuje jako nezávislý konzultant, v současnosti řídí rozsáhlý projekt u velké telekomunikační firmy. Od roku 1995 je v radě ČSSI.

Ing. Ondřej Felix, CSc.

je jedním z nejzkušenějších IT odborníků u nás. Narodil se 1954 v Praze. Vystudoval obor počítače na Elektronické fakultě ˇVUT v Praze. V minulosti působil například jako vedoucí české pobočky Oracle, jako ředitel této společnosti pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě, jako předseda představenstva Českého Telecomu a jako jeho generální ředitel. Několik let také působil jako president SPIS (Sdružení pro informační společnost). V současnosti je hlavním architektem českého e-governmentu na Ministerstvu vnitra ČR. Tato architektura začíná návrhem zákonů. Ondřej Felix je spoluautorem většiny těch, jež se e-governmentu a digitálních dokumentů týkají.

Ing. Věra Hnátová

vystudovala technickou kybernetiku, automatizované systémy řízení na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Převážnou část své profesionální kariéry zastávala různé provozní, obchodní, ekonomické a řídící pozice v Podniku výpočetní techniky v závodě Plzeň a na ústředí v Praze. Od roku 2006 je ředitelem ICT a manažerem Systému řízení bezpečnosti informací ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik v Praze. Odpovídá rovněž za provoz, obchod, přípravu a poskytování služeb Národního datového centra, které STC uvedla do provozu v březnu 2012. Ing. Hnátová je členkou výboru České manažerské asociace od roku 2000, aktivně působí také ve výboru Klubu manažerek ČMA. Od roku 2003 je viceprezidentkou ČMA.

Ing. Tomáš Kubíček

je partnerem poradenské divize společnosti Deloitte, v jejímž rámci je primárně odpovědný za poradenské služby pro veřejnou správu. Dříve také působil ve společnostech IBM nebo PWC. Z hlediska zaměření je Tomáš zkušeným odborníkem v oblasti zefektivňování a elektronizace procesů, snižování nákladů organizací, v oblasti implementace změn a v řízení rozsáhlých transformačních projektů. Má bohaté zkušenosti v oblasti řízení vztahů s dodavateli, efektivnosti provozu organizací, nákupu a obchodních strategií. Ve veřejné správě navíc řešil řadu projektů v oblasti elektronizace agend, snižování administrativní zátěže, nastavování komunikačních strategií s občany nebo třeba s alternativními metodami zajišťování a financování veřejných služeb. V rámci své praxe získal zkušenosti s konceptem IT sdílených služeb, vyhodnocováním efektivnosti ICT investic, řízením implementačních projektů i s propojováním business požadavků s možnostmi dnešních technologií při naplňování firemních strategií. Z hlediska sektorového má kromě veřejné správy rozsáhle zkušenosti s plynárenstvím a energetikou, s FMCG a dopravním sektorem.

Ing. Václav Mach

Ve společnosti Microsoft pracuje na pozici ředitele pro vnější vztahy od září 2008. Ve své roli se zaměřuje na podporu šíření moderních informačních technologií v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se zabývá zajména připomínkováním české a evropské legislativy v oblasti Cloud Computingu, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací a podílí se na aktivním připomínkování nejrůznějších strategických dokumentů v oblasti eGovernmentu. Je členem představenstva ICT Unie, členem Řídícího výboru pro informační společnost, členem Sektorové rady pro informační technologie a telekomunikace zřízené Svazem průmyslu a dopravy a členem Prague Business Clubu. Účastní se práce legislativní komise a pracovní skupiny pro informační technologie v rámci Americké obchodní komory v Praze. Václav Mach má dlouholeté zkušenosti z oblasti telekomunikací. Působil od roku 1999 ve společnostech Vodafone, Oskar Mobil a Český Mobil a to v celé řadě manažerských funkcí především v oblasti vnějších vztahů, regulace a také jako prokurista společnosti. Své bohaté zkušenosti má také ze společností Aliatel, SPT Telecom, Eurotel Praha a Kabel Plus, kde pracoval od roku 1991 především v oblasti marketingu, vnějších vztahů. Václav Mach vystudoval ČVUT v Praze a absolvoval řadu odborných školení, mimo jiné také manažerský kurz v Czech Management Centre Čelákovice. Narodil se v roce 1967, je ženatý a má dvě děti. Volný čas tráví nejraději s rodinou a mezi jeho koníčky patří golf a tenis.

JUDr. Martin Maisner, PhD.

Právnická fakulta UK 1981-1984 (absolvent – magisterské studium) 1986 JUDr., Akadémia policajného zboru SR – 2009-2011 (PhD.) Hovoří plynně česky, anglicky, rusky a slovensky. Je řádným členem České advokátní komory,  Slovenské advokátní komory, Mezinárodní advokátní komory (International Bar Association), Švýcarská arbitrážní asociace (ASA Association suisse de l’Arbitrage), Správní rady Vysokého učení technického v Brně, Správní rady nadace ERUDIKON, Evropské rady uživatelů Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA ( London Court of International Arbitration – European Users Council), Mezinárodní rady pro obchodní arbitráž (ICCA – International Council for Commercial Arbitration) a viceprezident pro vnější vztahy České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI). Specializuje se na  právo informačních technologií (od roku 1992) ochranu dat a informací ( od roku 1998), kybernetická bezpečnost (od roku 2008), alternativní řešení sporů (od roku 2000 a  rozhodčí řízení (vnitrostátní i mezinárodní – působí jako rozhodce od roku 2003). Rozhodoval řadu mezinárodních sporů.

Ing. Michal Nettl

vystudoval v roce 1977 informační technologie na VŠE v Praze. Po krátkém působení v podniku zahraničního obchodu Motokov pracoval v letech 1980 – 1993 v největším tuzemském farmaceutickém podniku Léčiva, posledních 5 let ve funkci vedoucího programátora-analytika. Od roku 1993 pracuje ve společnosti Škoda Auto, kde zastává pozici koordinátora EDI projektů. Je předsedou organizace Odette ČR od jejího založení v roce 1993, současně je členem představenstva Odette International Ltd. za Českou republiku. Je členem představenstva FITPRO při HK ČR – národního orgánu pro zjednodušování obchodních procedur – a rady České společnosti pro systémovou integraci.

Ing. Zdeněk Pilz

vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. V září 2012 se stal generálním ředitelem společnosti ARBES Technologies, předního evropského dodavatele softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví. Předtím působil na pozici ředitele společnosti Oracle Czech, kde se zasloužil především o hladkou integraci společnosti Sun Microsystems, kde od roku 2004 zastával post generálního ředitele pro Českou republiku. Před tím pracoval v IBM. Je místopředsedou představenstva ICT unie (dříve SPIS), současně je zapojen v dalších aktivitách jako je Americká obchodní komora, Prague Business Club a nadace Srdce na dlani. Je ženatý, má tři dcery.

Ing.Vladek Šlezingr

Šéf IBM Česká republika vystudoval management a ekonomii dopravy a spojů na pražské ČVUT. Od roku 1995 pracoval ve firmě CS-Projects, o dva roky později přestoupil do společnosti Accenture a odtud v roce 2001 do PricewaterhouseCoopers Consulting. Po převzetí konzultační divize firmy společnosti IBM se stal manažerem v divizi IBM Business Consulting Services. V lednu 2010 se po sedmi letech v různých manažerských funkcích stal generálním ředitelem IBM Česká republika. Ve volném čase lyžuje, hraje fotbal, golf a volejbal.

Ing. Roman Teiml

vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době pracuje téměř dva roky ve společnosti SAP ČR jako generální ředitel. Předtím působil 8 let ve společnosti IBM, kde zastával několik manažerských pozic v Global Business Services. Působil například jako ředitel pro Rusko a Společenství nezávislých států nebo jako vedoucí partner pro průmyslový sektor v regionu CEE. V minulosti pracoval ve společnostech PwC Consulting a Accenture (dříve Andersen Consulting). Roman Teiml je ženatý a má 3 děti. Hovoří anglicky a rusky. Mezi jeho zájmy patří rodina, sport a cestování.

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.