Lze těžit z interní komunikace? Pomohou sociální média?

To je název mini-konference, kterou dne 22.listopadu 2012 pořádal Institut Interní Komunikace ve spolupráci s IBM, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integraci.
Hlavním tématem mini-konference byla sociální média a interní komunikace v organizaci z pohledu manažera, s důrazem na reálné a konkrétní přínosy, možnosti a přístupy, klady, rizika a nebezpečí.
Bližší informace na adrese:  http://www.institutik.cz/horke-aktuality/lze-tezit-z-interni-komunikace-pomohou-socialni-media/