Konference Systémová integrace 2008

Konference Systémová integrace 2008 má v tomto roce podtitul Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT. Konala se od 10.6.do 11.6. v Praze, v paláci Žofín.

Konference nabídla přednášky, případové studie z praxe a workshopy v následujících programových blocích:

  1. Zvyšování výkonnosti organizace – metody, nástroje, zkušenosti.
  2. Zvyšování výkonnosti veřejné správy ve vztahu k podnikům a občanům.
  3. Řízení podnikové informatiky, IT Governance a audit informatiky.
  4. Elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací.
  5. Byznys příležitosti, které přinášejí nové technologie a nové modely dodávky aplikací.
  6. Právní blok s tématem Anatomie IT sporu.

Nyní přípravujeme k uveřejnění prezentace příspěvků a fotografie.

Detailní informace jsou k dispozici na adrese  http://si.vse.cz