Jan Šedivý

současnosti pracuje na katedře kybernetiky na ČVUT FEL a je vedoucím Cloud Computing Center. Do roku 2010 pracoval jako Technical Lead Manager v Google Swirzeraland. Vedl několik regionálních týmů a skupinu zabývající se intenacionalizací. Do roku 2008 pracoval šestnáct let v IBM T.J. Watson Research Center, department of Human Language Technologies, NY (1992-200) a potom jako manažer výzkumné skupiny v Praze. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti rozpoznávání řeči, internetových aplikací, mobilních aplikací, návrhu uživatelských rozhranní atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem více jak 15 amerických patentů a řady publikací.