SeminářČSSI - Enteprise Architecture

Jaký potenciál skrývá Enterprise Architecture?

Již 3. 12. 2010 se koná na půdě Vysoké školy ekonomické seminář, který pořádá ČSSI ve spolupráci s KIT a dalšími odbornými partnery na téma „Jaký potenciál skrývá Enterprise Architecture?“  Vstup pro členy ČSSI je zdarma. Chceme tímto zahájit diskusi o možnostech využití tohoto konceptu, neboť se domníváme, že „Systém je vždy v nějaké architektuře, a to znamená, že architektura tady byla, je a bude a je jen na nás, zda ji využijeme v řízení a governance nebo ne.

Enterprise Architecture (EA, podniková architektura) představuje přístup, ve kterém jsou architektonické principy a postupy přeneseny z prostředí informatiky na celý podnik. Cílem semináře je diskutovat zralost tohoto konceptu v ČR, neboť i v tomto případě existuje řada různých pohledů na její obsah, postup zavedení, řízení a governance. Na semináři zazní jak pohledy odborníků ze společností, které nabízejí konzultační služby v této oblasti, tak také přístup společnosti, která se o zavedení a užití EA snaží.

Program semináře

 • 09:00 – 09:10      Zahájení semináře
 • 09:10 – 09:50      Kam míří Enterprise Architecture  – Pavel Hrabě (SAP Česká republika)
 • 09:50 – 10:30      Využití IT nástrojů v řešení Enterprise Architecture  – František Zuzák (IDS Scheer ČR)
 • 10:30 – 10:50      Přestávka
 • 10:50 – 11:30      Přístupy k aplikaci Enterprise Architecture  – Martin Dobiáš (IBM Česká republika)
 • 11:30 – 12:10      Způsob řízení EA ve Skupině ČEZ – Pavel Sládek (ČEZ ICT Services)
 • 12:10 – 12:30     Souhrn a závěry

Zaujalo vás téma semináře a nestihli jste ho navštívit, pak vám nabízíme alespoň prezentace semináře ke stažení.


Místo konání

Vysoká škola ekonomická Praha, nová budova – zasedací místnost rektora č. dv 169 NB , nám.W,Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov

Přihlášky

Máte-li zájem o problematiku Enteprise Architecture, pak:

 • V případě, že jste člen ČSSI, vyplňte níže uvedený formulář
 • V případě, že nejste člen ČSSI, vyplňte níže uvedený formulář a uhraďte poplatek 450,- Kč:
 1. bankovním převodem  (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2, číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12010
 2. hotově při registraci

Nebo si také můžete stáhnout přihlášku a tu zaslat na adresu společnosti  (ČSSI, Katedra informačních technologií VŠE, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3), případně e-mail (hurkova@vse.cz) nebo fax 224 095 426.

Seminář je realizován za podpory projektu GAČR  P403/10/0303.