Jak dál v dotačním programu ICT v podnicích

Semináře k dotačnímu programu ICT v podnicích skončily. Výrobní podniky se mohou i nadále obracet se svými projekty na společnosti Minerva ČR, CzechInvest a CVIS.  

Série seminářů s názvem „Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!“ byla ukončena. Během čtyř měsíců společnosti Minerva Česká republika, CzechInvest a CVIS přinesly do téměř všech regionů komplexní přehled zásad a rad pro výběr nejefektivnějšího informačního systému nebo jeho částí, sepsání projektu, podání žádosti a varování před častými chybami. I po skončení série jsou však protagonisti seminářů připraveni výrobním společnostem pomoci s projekty na pořízení informačních systémů.

Aktéři projektu nazvaného společností Minerva ČR „Využijte možná poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!“ ukončili podle plánu sérii seminářů v březnu. „Náplň semináře se výborně setkala s potřebami zástupců výrobních společností, kteří bojují s nedostatkem času ke kompletaci potřebných informací ze všech dostupných zdrojů. Poskytli jsme relevantní a komplexní informace na jednom místě a umožnili neomezený prostor ke konkrétním dotazům,“ uvedla Alena Pribišová, marketingová manažerka ve společnosti Minerva Česká republika. „Účastníci nejvíce ocenili výborně sestavenou strukturu, užitečnost informací a ucelenost semináře. Ten poskytl zásadní informace k pořízení podnikového systému do výrobního podniku, které mohou pomoci při řízení výběru a rozhodování. Většina účastníků využila konzultace formou dotazů v panelové diskusi v závěru každého semináře nebo individuální diskusi s přednášejícími v průběhu celého dne,“ doplnila Pribišová. 

Tři pohledy na projekty

Semináře přinesly tři jedinečné pohledy na projekty programu na jednom místě. První pohled od zástupce agentury CzechInvest Pavla Štěrby přinesl informace o aktuální třetí výzvě programu ICT v podnicích, včetně termínů a nového rozšíření. Pan Štěrba připomněl chyby v žádostech z předchozích výzev. Druhý pohled se věnoval zásadám úspěšné realizace projektu včetně zkušeností z praxe a přednesl jej Petr Sodomka ze společnosti CVIS Consulting. Vladimír Bartoš z Minervy Česká republika dodal třetí pohled dodavatele podnikových aplikací na projekty programu. V příspěvku zazněly zásady výběru vhodného informačního systému a zkušenosti z úspěšně zrealizovaných projektů. Semináře připravila Minerva ČR pro registrované účastníky především ze segmentu výrobních firem zdarma.

Na semináře se registrovaly téměř dvě stovky účastníků z řad výrobních firem, pro které je výzva určena, ale zájem projevily i poradenské společnosti pomáhající žadatelům o dotace, ať již s výběrem systému nebo administrativou projektu. Nejčastěji účastníky zajímalo, zda je možné provádět změny v žádostech a případně v které fázi, jak dlouho trvá schválení žádostí a následné proplacení, jestli je možné zahrnout do projektu outsourcing pořízeného informačního systému a například je-li možné zcela vypustit výběrové řízení a za jakých podmínek. Na tyto všechny a mnohé další dotazy našli zástupci společností na seminářích vyčerpávající odpovědi a doporučení na základě zkušeností přednášejících. I když semináře již skončily, zástupci výrobních firem se mohou kdykoliv obrátit se svými projekty na kteroukoliv ze tří stran, jenž se podílela na programu seminářů a podle zájmu ji oslovit.

Třetí výzva programu ICT v podnicích

Aktuální třetí výzva programu ICT v podnicích byla vyhlášena ministerstvem průmyslu a obchodu v říjnu loňského roku. Na úspěšné projekty vyčlenilo jednu miliardu Kč. Díky snížení minimální hranice vlastních investic na 350 000 Kč dosáhne na dotace více firem. O dotace mohou zažádat malé a střední podniky mající maximální počet zaměstnanců 250. Podmínkou je uzavření minimálně dvou účetních období a výkon projektu na území ČR, vyjma hlavní město Prahu. Pokud má podnik sídlo v Praze, ale vykonává svou činnost mimo hlavní město, může o dotace zažádat. Dotace lze využít na pořízení softwarových licencí podnikových aplikací, IT poradenství – konzultace, vzdálenou správu informačního systému nebo pořízení počítačového vybavení. V dotačním období 2007-2013 je pro program ICT v podnicích vyhrazena částka 4,2 miliardy Kč. 

 
Společnost MINERVA je výhradním poskytovatelem podnikových aplikací firmy QAD v ČR a SR a působí také jako distributor QAD ve východní Evropě

Minerva je organizace úzce orientovaná na zákazníka, která pomáhá výrobním a distribučním společnostem zlepšit jejich celkové řízení podniku s větší efektivností, kontrolou a produktivitou implementací informačních systémů. Minerva je schopna svým zákazníkům nabídnout veškeré služby
od instalace softwaru a poradenství až po systémovou integraci a e-business řešení světové třídy. Dlouholeté zkušenosti na trhu plánování podnikových zdrojů (ERP) a více než 100 společností užívajících informační systém QAD Enterprise Applications v České republice, na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině a v Litvě potvrzují, že spokojenost zákazníka je pro Minervu závazkem. Více informací naleznete na www.minerva-is.eu


KONTAKT: Alena Pribišová, vedoucí marketingu, Minerva Česká republika, a.s. 
Tel. +420 543 251 119, GSM: +420 602 154 934
E-mail: marketing@minerva-is.cz, http://www.minerva-is.eu