Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy

Česká společnost pro systémovou integraci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář na téma Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy, přednášející: Doc. Dr. George Feuerlicht (University of Technology, Sydney a VŠE Praha – seminář bude v češtině) dne 23. dubna 2010, začátek semináře v 9,00h (registrace od 8,30 h), ukončení semináře 13,00h

Místo semináře:
Vysoká škola ekonomická Praha
nová budova – zasedací místnost rektora č. dv 169 NB
nám.W,Churchilla 4
Praha 3 – Žižkov

Cloud Computing je považován za nový model podnikové informatiky a někteří experti v něm vidi řešení pro všechny IT problémy.

Společnosti, jako Google, Salesforce.com, Amazon.com, Microsoft a Sun prosazují výhody Cloud Computing, a seznamují trh s jejich nabídkami v této oblasti. Analytici předpovídaji značný nárůst Cloud Computing služeb: IDC předpovídá, že během příštích pěti let výdaje na IT služby v Cloud Computing narostou téměř trojnásobně a do roku 2012 dosáhnou 42 miliard dolarů a Gartner odhaduje, že celkové příjmy z Cloud Computing do roku 2013 dosáhnou 150 miliard dolarů.

Jak realistické jsou tyto prognózy? Stane se Cloud Computing novým modelem podnikové informatiky, jak někteří pozorovatelé tvrdí? A jaký bude dopad na Vaši organizaci?

Cílem semináře je nalézt odpovědi na tyto otázky a vést vyváženou diskusi na téma „výhody a výzvy Cloud Computing v podnikové informatice“. Jako podklad k diskusi bude použito široké spektrum nejnovějších zdrojů z vědecké literatury a dalších publikací. Seminář zahrnuje popis různých modelů Cloud Computing vč. vysvětleni související terminologie a věnuje se diskusi klíčových faktorů pro úspěšné zavedeni Cloud Computing do organizací.

Seminář obsahuje úvahy o Cloud Computing v historickém kontextu vývoje podnikové informatiky a popis vztahu mezi Cloud Computing a SOA. Další důležitá témata semináře jsou architektury Cloud Computing a technické předpoklady, které umožňují úspěšné provozování Cloud Computing. Závěrem semináře bude zamyšlení nad dopadem Cloud Computing na vývoj podnikové informatiky a na požadavky kvalifikace IT profesionálů.

Tento seminář je vhodný zejména pro IT profesionály, kteří se zajímají o poslední vývoj v oblasti podnikové informatiky a uvažují o možnostech Cloud Computing pro jejich organizace.

Pozvánka, program a přihláška (k zaslání) ke stažení.


Účastnický poplatek akce je 2700,- Kč (poplatek pro člena ČSSI činí 2200,- Kč).  Ceny jsou včetně DPH (ČSSI není plátcem DPH).

Způsob platby:

  • bankovním převodem na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2, číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12006.
    V poznámce uveďte Email, který použijete v přihlášce.
  • hotově na místě (pouze po telefonické dohodě)

Další podmínky:

  • Potvrzení o platbě vám bude zasláno poštou po skončení akce
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou