Graf

Informační společnost v číslech 2008

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil dnes na svých internetových stránkách brožurku „Informační společnost v číslech 2008“

Cílem této brožurky je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti. Brožurka je rozdělena do následujících šesti kapitol:

  • A. Kapitola ICT infrastruktura obsahuje základní údaje o celkové telekomunikační a internetové infrastruktuře (počet a struktura účastníků telefonní a internetové sítě).
  • B. V kapitole Domácnosti a jednotlivci jsou uvedeny informace o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím; místě, frekvenci a způsobu použití počítače a internetu jednotlivci; a také informace o vybraných aktivitách prováděných jednotlivci na internetu se zaměřením na internetový nákup.
  • C. Kapitola Podniky přináší přehled o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií podniky, o přístupu zaměstnanců k jednotlivým technologiím či o elektronickém obchodování.
  • D. Kapitola Veřejná správa informuje o využívání informačních a telekomunikačních technologií ve veřejné správě, poskytování služeb na www stránkách a o způsobu využívání služeb eGovermentu jednotlivci a podniky.
  • E. V kapitole Školství se čtenář dozví o vybavenosti škol počítači, dostupnosti vysokorychlostního internetu ve školách či o počtech studentů a pedagogických pracovníků využívajících internet ve škole.
  • F. Kapitola Zdravotnictví přináší přehled o vybavenosti zdravotnických zařízení informačními technologiemi; údaje o používání počítače a internetu v ordinacích praktických lékařů k vybraným činnostem, a taky informace o používání internetu jednotlivci k vyhledávání informací o zdraví.

Údaje za jednotlivce jdou tříděny podle pohlaví, věku a vzdělání, za podniky podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) či velikosti ekonomického subjektu. V kapitolách školství a zdravotnictví je členění podle typů škol a zdravotnických zařízení (více viz úvody k jednotlivým kapitolám).

Kromě výše uvedeného členění je většina údajů v brožurce dostupná v regionálním (krajském) a mezinárodním (členské státy EU, Norsko a Island) srovnání.

Brožura „Informační společnost v číslech 2008“ ke stažení

[Převzato z www.czso.cz (redakčně zkráceno)]