Faktory ovlivňující volbu studia v oboru IT

Univerzita Pardubice ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci provádí průzkum „Rozhodovací proces při volbě studia oboru IT“, který zjišťuje faktory ovlivňující volbu studia. Průzkum je součástí srovnávací studie, kterou řešíme ve spolupráci s Japonskou univerzitou KCG v Kyotu.

Další informace najdete na  http://pruzkumit.upce.cz/zari