Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem

ČSSI, VŠE v Praze a BiZZdesign si vás dovolují pozvat na workshop s otcem jazyka ArchiMate a evangelistou Enterprise Architecture Marcem Lankhorstem.

Přednáška bude probíhat v angličtině bez simultánního překladu.

Vstup byl zdarma. V příloze naleznete prezentaci.


Datum a čas konání: 27. května 2015 16,00-18,00h (registrace od 15,30).

Místo konání: Rajská budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov (Metro trasa C, stanice Hlavní nádraží, dále tram č.5, 9, 26 – směr Žižkov), v sále Rajské budovy, posluchárna č. 211.


Marc Lankhorst působí jako architekt a poradce v oblasti státní správy a financí v Nizozemsku a vyučuje modelování architektury v komerčních i akademických kurzech.

Jako mezinárodně uznávaný ideový tvůrce podnikové architektury vede vývoj portfolia společnosti BiZZdesign na polislužeb, metod, technik a nástrojů. V minulosti vedl projekt ArchiMate, kde koordinoval spolupráci mezi několika partnery z vlády, průmyslu a akademické s féry. Cílem projektu bylo modelování, vizualizace a analýza podnikové architektury. Z výsledků projektu se postupně vyvinul mezinárodní standard jazyka ArchiMate pro modelování podnikové architektury, nyní spravovaný The Open Group. Marc Lankhorst nadále aktivně pracuje na rozvoji jazyka ArchiMate a pomáhá organizacím s jeho zaváděním a používáním v praxi.

Je autorem významných publikací „Enterprise Architecture at work“ a „Agile Service Development“

Je členem představenstva Fóra Holandské Architektury (NAF) a člen ArchiMate Fóra v The Open Group.

Jazyk ArchiMate® poskytuje integrovaný přístup pro modelování podnikové architektury. To umožňuje popis a vizualizaci různých architektonických domén, stejně jako jejich základních vztahů a závislostí. Od přijetí ArchiMate za standard The Open Group, mezinárodní zájem o něj začal prudce stoupat. ArchiMate doplňuje TOGAF®, standard The Open Group pro vývoj podnikových architektur.

V této přednášce bude Marc Lankhorst popisovat minulost, přítomnost i budoucnost ArchiMate, prvků jazyka, praktické zkušenosti, a jeho vztah se standarde m TOGAF.


Hlavní body přednášky:

  • Zajímavá procházka historií a vývojem jazyka ArchiMate z hledisk disciplíny Enterprise Architecture
  • Prvky jazyka a vztah se standardem TOGAF
  • Praktické zkušenosti a příběhy úspěchu jeho použití

Bližší informace též na adrese hurkova@vse.cz .


Na setkání s vámi se těší

Jiří Voříšek, prezident ČSSIRastislav Ďurica a Pavel Hrabě, BiZZdesign