3. seminář itSMF Prakticky

V rámci spolupráce ČSSI – ITSMF nabízíme našim členům účast na semináři s tématatem IT dokumentace MZe v restartu – Jak se neztratit v dokumentaci, který se koná ve čtvrtek 14. května 2015 14-16 hod v Praze 4, sídle Hewlett-Packard s. r. o. Vyskočilova 1/1410.

IT dokumentace MZe v restartu – Jak se neztratit v dokumentaci

Přednášející: Martin Havlíček, Petr Kramosil
Datum konání: 14. 5. 2015, 14.00 – 16:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost číslo Český Krumlov, Hewlett-Packard s. r. o., Vyskočilova 1/1410, Praha 4

Smlouvy na služby provozu a rozvoje, dodávané externími dodavateli, nemají věčného trvání. Při každé změně dodavatele je nutné předat dostatečné podklady pro provozování. V oblasti rozvoje je dobrá dokumentace nutností a podmínkou pro možnost, aby rozvoj jedné aplikace provádělo více dodavatelů a ne pouze ten, který aplikaci původně naprogramoval.

Požadavky na udržitelný provoz a rozvoj vedou k potřebě dokonalejší dokumentace, která poskytuje ucelenou, navzájem provázanou sadu informací z různých úhlů pohledu – od ryze technických podrobností až po abstraktní popisy procesů a jejich účastníků. I v oblasti dokumentace lze nalézt standardy a aplikace, které je podporují. Ministerstvo zemědělství zvolilo Archimate.

Registrace je otevřena do 13. 5. 2015: http://itsmf.cz/cz/events/38/3-seminar-itsm-prakticky/