Kniha RPZ

Zkušenosti se zvyšováním výkonnosti firmy metodou RPZ

Jak využít metodu Reálného potenciálu zlepšení a jaké jsou zkušenosti s takovou metodou to je předmětem workshopu, který se bude konat v úterý 10. června 13:30 – 15:30 v rámci konference Systémová integrace 2008.

Během workshopu se seznámíte s:

  • možnostmi využití potenciálu zlepšení v jednotlivých oblastech zvyšování výkonnosti firmy.
  • praktickými zkušenostmii společnosti Lanex a.s.s uplatněním potenciálu zlepšení při optimalizaci procesů, jeho využitím při tvorbě poptávkového dokumentu a při smluvní zainteresovanosti dodavatele na očekávaných efektech projektu.
  • praktickými zkušenostmii dodavatele s využitím potenciálu zlepšení při řízení a ukončení IT projektu.

Workshop zajišťují Pavel Učeň (ITG), Pavel Glabazňa (Lanex) a Pavel Šindelář (AutoCont CZ).
Moderátorem diskuse je Pavel Učeň (ITG).
 

Pavel Učeň

Pavel Učeň

Vystudoval VŠE v Praze, v roce 1987 ukončil vědeckou aspiranturu v oboru informatiky, téměř dvacet let externě vyučoval na VŠE v Praze obor informatika a řízení. Do roku 1989 pracoval nejprve jako analytik programátor a poté jako projektant informačních systémů pro průmyslové podniky. V letech 1990-1993 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva softwarové firmy PragoData a v letech 1993-1996 generálním ředitelem pobočky belgické softwarové firmy SCR. Od roku 1996 působí jako nezávislý poradce. Kromě značné praxe v oboru informatiky a řízení získal i cenné manažerské zkušenosti. Stále udržuje kontakt s velkým množstvím firem. V současné době přednáší na celé řadě různých odborných seminářů a konferencí, vede specializované workshopy pro špičkové pracovníky IT, poradenských a průmyslových podniků. Účastní se významných odborných akcí v tuzemsku i v zahraničí. Je nositelem ocenění IT projekt 2003 (CACIO) za couching, supervizi a za Quality Management projektu Inovace IS v podniku Tonak, a.s.

Informace o metodě RPZ (Reálný potenciál zlepšení) si můžete přečíst v publikaci Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing