Z příspěvků nového čísla časopisu – Systémová integrace 1/2010

Rádi bychom vás informovali o vydání dalšího čísla časopisu Systémová integrace 1/2010.  Článek P. Hraběte se zabývá stále intenzivněji diskutovaným tématem uplatňování konceptu informatických služeb při návrzích podnikových architektur. Autoři Ivan Vrana a Jan Vrána se v úvodním článku zabývají aktuálními problémy řízení rozsáhlých počítačových sítí. Aktuální témata současné informatiky pokrývají i další příspěvky zařazené do tohoto čísla.