Vladimír Smejkal

Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M.

Univerzitní profesor a odborník v oblasti práva, ekonomie, řízení rizik a bezpečnosti informačních systémů. Přes 25 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi a Internetu. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, veřejné správy a e-governmentu. Patří mezi zakladatele oborů „Počítačové právo“ a „Počítačová kriminalistika“ v České republice. Nejaktuálnějšími díly jsou: 1.) Mates, V., Smejkal, V.: E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012, 456 stran, ISBN 978-80-87576-36-6 a 2.) Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vydání. GRADA, Praha 2013, 488 str. ISBN 978-80-247-4644-9.

Podílí se také na legislativních pracích v ČR (zákon o elektronickém podpisu, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů apod.) a je členem Legislativní rady vlády.

Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze (www.znalci.cz).

Aktivně se mnoho let věnuje ochraně zvířat (je čestným členem Pražského spolku ochránců zvířat, www.psoz.cz).

Publikuje také v oblasti společenského chování, kde je spoluautorem dvou vysoce uznávaných knih: již 15 let vydávaného bestselleru „Lexikon společenského chování“ (s více než 60.000 prodanými exempláři, který vyšel již v pěti vydáních) a nejobsáhlejší originální české knihy o společenském chování od druhé světové války „Velký lexikon společenského chování“ (dvě vydání).

Mezi jeho zájmy patří gastronomie, enologie, automobilistika a sportovní létání.