TZ: Diplomová práce roku 2010 z oblasti IT

V Brně se konalo finále 5. jubilejního ročníku soutěže Diplomová práce roku z oblasti IT. Projekt Diplomová práce roku má za cíl podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Vyhlašovatelem je již tradičně společnost ABRA Software a.s. a spoluvyhlašovatelem je sdružení Česká společnost pro systémovou integraci. Odbornými garanty projektu jsou sdružení CACIO a ICT Unie, které bdí nad odbornou úrovní soutěže. Soutěž má také podporu mediálních partnerů, jimiž jsou Computerworld, IT Systems a podnikatelský týdeník PROFIT.

Do soutěže se přihlásilo celkem 94 prací z šestnácti českých a slovenských státních i soukromých vysokých škol.

Soutěž se konala v těchto sedmi soutěžních kategoriích:

  • Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost ORACLE.
  • Bankovnictví klasické i elektronické v roce 2010. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost Poštovní spořitelna.
  • Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost T-SOFT.
  • CRM Systémy – strategie implementace, interoperabilita, použití, výhody, nevýhody. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost HP.
  • Telekomunikace – sítě a služby elektronických komunikací. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost MICOS.
  • Využití Business Intelligence technologií v praxi. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost KPMG.
  • Podnikové informační systémy, ostatní IT práce. Partnerem soutěžní kategorie byla společnost ABRA Software.

Do finále soutěže postoupilo z každé kategorie celkem 6 prací. Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2010 proběhlo 9. 9. 2010 na Vysokém učení technickém v Brně.

Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z řad pedagogů vysokých škol a zástupců sponzorujících organizací. Zástupci hodnotících komisí vyzdvihli zejména vysokou úroveň všech finálových prací.

Vítězové sedmi kategorií v Diplomové práci roku 2010.