Sympozium „Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta a Centrum strojírenského výzkumu pořádají ve dnech 18. – 20. května 2011 v zámecké galerii Státního zámku Sychrov sympozium „Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“. Sympozium nabízí odborníkům, kteří se věnují oblasti vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ, prostor pro získání nových znalostí, výměnu zkušeností s realizací vzdělávacích aktivit a především možnost navázání nových pracovních kontaktů.

Program Sympozia je rozdělen do tří tematických bloků:

18. května – Komunikace ve vědě a výzkumu
20. května – Finanční a manažerské kompetence vědecko-výzkumných pracovníků∙
19. května – Rozvoj znalostí v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví a komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Účastníci mohou v rámci Sympozia představit své aktivity v oblasti vzdělávání lidských zdrojů ve vědě a výzkumu prostřednictvím prezentací v rámci diskuse odborného článku publikovaného ve sborníku Sympozia. Více informací o možnostech prezentace Vašich aktivit naleznete na webových stránkách:

www.sympoziumsychrov.cz