Statistiky o Lidských zdrojích pro informační technologie v České republice

Český statistický úřad, po dvou letech, na svých webových stránkách zveřejnil podrobné statistiky o Lidských zdrojích pro informační technologie v České republice:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

Statistiky lidských zdrojů pro informační technologie obsahují:

1) Údaje o počtu a mzdách IT odborníku dostupné v celé řadě různých třídění, a to poprvé založených i na nové Klasifikaci zaměstnání CZ ISCO (údaje za rok 2011 a 2012). Údaje o mzdách IT odborníků za roky 2011 a 2012, na rozdíl od předchozích let, jsou navíc dopočteny na celkovou populaci zaměstnaných v ČR.

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_v_informacni_spolecnosti_it_odbornici

Soubor obsahující tiskovou zprávu ČSÚ k dnes zveřejněným výše uvedeným údajům za IT odborníky je uveden v příloze tohoto emailu.

2) Údaje o počtech studentů a absolventů vysokoškolského studia v oboru Informatika, a to opět v celé řadě třídění. Podrobnou metodologii, data a komentáře k těmto statistikám naleznete na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokoskolskeho_studia_v_oboru_informatika

Další statistiky ČSÚ za informační a komunikační technologie (ICT), a to jak za oblast informační společnosti (data o dostupné ICT infrastruktuře a její využívání v jednotlivých sektorech společnosti) tak informační ekonomiky (data o investicích, produkci, zahraničním obchodu a lidských zdrojích v oblasti ICT) naleznete na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm