Soutěž Diplomová práce roku zná své vítěze

Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2009 proběhlo na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.

 
17. 9. 2009 se do Hradce Králové sjelo třicet finalistů soutěže Diplomová práce roku. Čerstvé absolventy z patnácti vysokých škol z České i Slovenské republiky čekalo finálové kolo soutěže a její slavnostní vyhlášení. Akci hostila akademická půda Univerzity Hradec Králové.

Finálové kolo soutěže probíhalo v pěti soutěžních kategoriích. Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců komerčních organizací.

17. 9. 2009 se do Hradce Králové sjelo třicet finalistů soutěže Diplomová práce roku. Čerstvé absolventy z patnácti vysokých škol z České i Slovenské republiky čekalo finálové kolo soutěže a její slavnostní vyhlášení. Akci hostila akademická půda Univerzity Hradec Králové.

Finálové kolo soutěže probíhalo v pěti soutěžních kategoriích. Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců komerčních organizací.

Na prvních místech se ve čtvrtém ročníku soutěže umístili:
1) V kategorii Cloud computing, virtualizace, integrovaná prostředí a nástroje pro vývojáře, mobilní aplikace, operační systémy, matematické úlohy a algoritmy
Ing. Petr Pospíchal.

2) V kategorii IT technologie v energetice a veřejné správě (metodiky hodnocení, aplikace, průzkumy a rozbory, zkušenosti, předpovědi a modely)
Ing. Kryštof Dibusz.

3) V kategorii Informační systémy ve zdravotnictví
Ing. Lukáš Zich.

4) V kategorii Databázové stroje a aplikace, informační bezpečnost a standardy řízení vývoje systémů
Ing. Tomáš Černý.

5) V kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce
Ing. Pavel Mikula.

Členové hodnotící komise se při vyhlášení shodli na tom, že úroveň prací byla v letošním ročníku na vynikající úrovni, práce byly hodně prakticky orientovány. Jak uvedl Ing. Petr Kuchař z vyhlašovatelské ABRA Software a.s., práce se za poslední roky odklání od rešeršního typu, jsou více konkrétně zaměřené a velmi často řeší komerčně využitelná témata. To potvrzuje i průzkum provedený (společností United Software Services s.r.o.) na všech finalistech tohoto ročníku, kde sami finalisté hodnotí své práce z 86% jako velmi dobře využitelné v komerční praxi.

Po slavnostním vyhlášení jsme vyzpovídali Ing. Pavla Mikulu, čerstvého absolventa ČVUT, FEL, vítěze kategorie Podnikové informační systémy:

Redaktor: Než přejdeme k samotné diplomové práci, zeptám se na vaše praktické zkušenosti s informačními systémy, pracoval jste již při studiu?
Pavel Mikula: Hned po maturitě jsem nastoupil do cestovní agentury. Při studiu jsem pracoval celých 5 let. Za tu dobu jsem se významnou měrou podílel na vývoji většiny systémů, které se ve společnosti používají, včetně CRM. Všechny projekty spolu souvisely a nebylo složité vytvářet nová propojení a orientovat se v návaznostech. Spojení CRM a účetnictví byl první velký projekt, který svěřil významný úkol nějakému externímu systému. Na začátku to pro mě byl celkem velký krok do neznáma, mezi všechny ty účty, bankovní výpisy, účetní deník, předkontace a další pojmy.

Redaktor: Diplomovou práci jste zpracoval na téma Integrace finančního provozu CRM a účetního systému v soutěžní kategorii Podnikové informační systémy. Co vás vedlo ke zvolení tohoto tématu?
Pavel Mikula: Pracuji jako programátor ve zmíněné agentuře. Tam se tento projekt realizoval ještě během mého studia. Ve výsledku byl poměrně rozsáhlý, tak jsem se ho rozhodl uplatnit také jako svou
diplomovou práci. Poté stačilo pouze sepsat dokument k již hotovému, běžícímu a hlavně v praxi otestovanému projektu
.

Redaktor: Shrňte, prosím, několika větami výsledek své diplomové práce.
Pavel Mikula: Šlo o využití „inhouse“ vyvinutého CRM systému, který si evidoval finance ve vlastních tabulkách, přičemž provedené transakce se neúčtovaly. Tato evidence byla závislá na lidském faktoru, což bylo samo o sobě náchylné na chybovost. S ohledem na to, že se jednalo o cestovní agenturu, která zprostředkovává prodej zájezdů včetně jejich úhrad, bylo s rostoucími objemy nutné zavést spolehlivější a robustnější systém evidence. Cílem celého projektu tak bylo úplně odstavit původní evidenci financí a zavést nový systém založený na účetních principech a standardech. To umožnilo automaticky účtovat všechny transakce, ale také např. vycházet z informací o realizovaných platbách na základě ověřených
bankovních výpisů.

Redaktor: Vidíte možnost konkrétního využití poznatků z vaší diplomové práce v komerční praxi i mimo firmu, kterou zmiňujete?
Pavel Mikula: Na rozdíl od běžného schématu, kdy diplomová práce řeší teoretický problém a pak hledá jeho uplatnění v praxi je ta moje vytvořená přesně opačným postupem. Řeší zcela praktický problém a využívá k tomu teoretických poznatků. Moje konkrétní řešení je ušité na míru jedné společnosti, a proto je samo o sobě jako celek nepřenosné. Může ale posloužit jako vzor pro další, kteří budou podobný problém řešit, protože z použitých principů lze dále vycházet. Má diplomová práce je teoreticky určena všem, kteří plánují propojit CRM, e-shop nebo jinou provozní aplikaci s účetním systémem umožňující přistup k SQL nebo chtějí přizpůsobit a rozšířit funkce svého IS podle svých potřeb.

Redaktor: Jaký je podle vás pohled firem na využívání informačních systémů jako nástroje růstu jejich obchodu?
Pavel Mikula: Trendy jsou tu podle mě obecně dva, a dva také zůstanou. Menší a dynamicky rostoucí firmy se drží spíše projektů psaných na míru, které vždy řeší jen část jejich působení. A až postupem času, kdy jim firma „přeroste přes hlavu“ a zjistí, že potřebují silnější nástroj tak přechází do stavu, kdy musí koupit komplexní informační systém, který pro ně bude kromě účetnictví řešit i další oblasti jako je správa projektů, CRM, evidence skladu a podobně. Malé firmy si na začátku takový kolos prostě nemůžou dovolit.

Redaktor: Ohlédněte se zpět za svým pětiletým studiem. Co vám škola dala do dalšího života? Co vás škola skutečně naučila?
Pavel Mikula: Když přeskočím detaily jednotlivých předmětů, tak kromě širokého přehledu to byla hlavně schopnost jednat a komunikovat s lidmi. Na střední škole jste stále jen žák a jednání s učiteli není zrovna na vyrovnané úrovni. Na vysoké škole jste pro ně kolega, což vyžaduje úplně jiný přístup ke vzájemné komunikaci.

Redaktor: Na závěr mi dovolte osobnější otázku: jak naložíte s odměnou 50.000,- Kč?
Pavel Mikula: Pro začátek to půjde na spořicí účet 🙂 Chceme s přítelkyní vycestovat alespoň na rok do zahraničí a na to se finanční rezerva bude rozhodně hodit.

Redaktor: Děkuji za rozhovor.

Projekt Diplomová práce roku má za cíl podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Zeptali jsme se proto Prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc., presidenta České společnosti pro systémovou integraci:

Naplňuje Diplomová práce cíle podpory vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR?
Zatím ne, přesto že je to hlavní cíl soutěže. Chceme do IT přilákat co nejvíce kreativních mladých lidi, kteří mají z tohoto oboru zbytečně velký respekt. Snažíme se soutěž dostat do ještě více škol a měst v republice, aby soutěž byla chápána jako celostátní záležitost. V dalších ročnících bychom měli zajistit větší publicitu soutěže.

Její vyhlašovatelé, společnosti ABRA Software a sdružení Česká společnost pro systémovou integraci letošní ročník hodnotí jako velmi úspěšný, s velkou účastí vysokých škol a studentů. Při slavnostním vyhlášení se studenti měli možnost setkat s významnými osobnostmi hradeckého regionu, garanty vysokých škol, s odbornými garanty ze sdružení SPIS a CACIO a zástupci komerčních organizací.

Petr Vopelák
United Software Services s.r.o.
(+420) 724 020 298
petr.vopelak@abra.eu

Informace o společnosti ABRA Software, a.s.
ABRA Software a.s. je členem skupiny United Software a.s.
Patří k největším českým producentům podnikových informačních systémů s ročním obratem 145 mil. Kč. V současné době registruje v České republice a na Slovensku více než 15.000 aktivních licencovaných subjektů. Disponuje širokou sítí více jak 100 poboček a partnerů, kteří skýtají záruku profesionálních služeb. Základ řešení pro firmy všech velikostí tvoří řada moderních informačních systémů ABRA Gx, které lze upravit podle potřeb a požadavků zákazníka. ABRA Software a.s. jako první v oboru prošla již v roce 1996 certifikací ISO 9001. Jejím heslem je: „Méně kravat, více práce“.
United Software Services s.r.o. je servisní organizací skupiny United Software a.s.