Smlouva mezi ČSSI a VŠE

Dne 17.3.2009 byla mezi Českou společností pro systémovou integrací a Vysokou školou ekonomickou podepsána smlouva o vzájemné spolupráci.
Na základě této smlouvy bude ČSSI mít i nadále sídlo na VŠE v Praze a bude moci využívat pro odborné akce přednáškové sály VŠE.

ČSSI se zavazuje, že na všechny odborné akce pořádané v prostorách VŠE budou zváni pedagogové i studenti VŠE a to bezplatně.
Dále se ČSSI zavazuje, že umožní publikování odborných článků  pracovníkům kateder VŠE příp. studentům PhD studia v časopise Systémová integrace vydávaném ČSSI. Tento časopis je zařazen mezi uznávané recenzované časopisy. Časopis je distribuován do významných knihoven v ČR vč. knihovny VŠE.