Semináře ČSSI na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě

Rada ČSSI na svém minulém zasedání rozhodla, že v letech 2015-16 uspořádá několik seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR.

Cílem každého semináře bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na semináři navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky semináře budou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z několika firem a vysokých škol. Počet účastníků bude cca 90.

Semináře budou mít různá témata, ale shodnou strukturu. Bude se jednat o půldenní akce. Organizátorem bude ČSSI ve spolupráci s MV ČR a VŠE. Struktura každého semináře bude následující:

  • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
  • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku

  • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení

  • panelová diskuse, která vyústí identifikací možných variant řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

Na financování nákladů semináře budou participovat MV ČR a firmy vystupující na semináři (člen ČSSI 10tis. Kč, nečlen ČSSI 15tis. Kč).

Prvním seminářem z této série bude seminář na téma: Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Seminář se uskuteční na VŠE v Praze 8/6/2015 od 13hod.