Průzkum business modelů českých firem

Vážení členové a příznivci České společnosti pro systémovou integraci,

dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o podporu při průzkumu business modelů českých firem, který je součástí širšího mezinárodního šetření v rámci projektu Vliv ICT na inovaci byznzys modelů financovaného v rámci programu Horizon 2020. Toto šetření v České republice provádí Katedra informačních technologií VŠE Praha a je garantováno jejím vedoucím doc. O. Novotným.

Cílem dotazníku je zjistit vnímání-využívání-očekávání v této oblasti v České republice a dalších zemích Evropské unie, a to zejména v kategorii malých a středních firem. Obdobný výzkum je prováděn i v dalších zemích Evropské unie. Z tohoto důvodu jsou stránky hostovány na partnerské univerzitě ve Slovinsku, která jednotlivé jazykové mutace dotazníku realizuje ve svém nástroji pro řešení dotazníkových řešení.

Budeme rádi, pokud nám pomůžete s vyplněním dotazníku a pomůžete nám odhalit aktuální stav v oblasti vlivu ICT na inovací byznys modelů.
 
Dotazník naleznete na následující adrese:
–       verze v českém jazyce: https://www.1ka.si/a/116326
–       verze v anglickém jazyce: https://www.1ka.si/a/116326?language=2
 
Dotazník je třeba vyplnit do 31.3.2017.
V případě otázek, prosím, kontaktujte doc. Ing. Otu Novotného (novotnyo@vse.cz).

Výsledky šetření budou následně k dispozici na adrese http://www.cssi.cz/cssi/vysledky-pruzkumu-business-modelu-ceskych-firem

Děkujeme Vám za čas, který vyplnění dotazníku věnujete!  

Za Českou společnost pro systémovou integraci

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prezident společnosti