Prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Vystudoval obor Automatizované systémy řízení výrobních procesů na strojní fakultě VŠSE Plzeň. V současnosti přednáší na VŠE Praha, na fakultě informatiky a statistiky a dále na ZČU Plzeň na fakultě strojní.
Zaměřuje se na podnikové informační systémy, ERP systémy, optimalizace podnikových procesů a celkově na aspekty inovací informačních systémů podniků, včetně trendů označovaných jako průmysl 4.0
Je autorem knihy „Podnikové Informační systémy – podnik v informační společnosti“ (Grada, Praha, 2002, 2008, 2012) a dále knih Teorie omezení v podnikové praxi“ (Grada, Praha, 2003), Inovace podnikových informačních systémů“, (Professional Publishing, Praha, 2011) a Zavádění Green ICT-Podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT“(Professional Publishing, Praha, 2013)
V České společnosti dlouhodobě zastával pozici viceprezidenta a v roce 2016 byl radou společnosti zvolen na pozici prezidenta.