Pozvánka na letní školy Společné vzdělávací platformy Projekty OP VK

Společná vzdělávací platforma PROJEKTY OP VK připravila pro všechny zájemce z řad vědecko-výzkumných a akademických pracovníků a studentů doktorského studia na červenec a srpen 2011:

14. – 15. 7. 2011 Microsoft Excel 2007 v praxi finančního a projektového manažera, Liberec;
18. – 19. 7. 2011 Práce s MS Project – praktický kurz pro pokročilé, Ostrava;
20. – 22. 7. 2011 Spolupráce v mezinárodních VaV projektech, Liberec;
27. – 29. 7. 2011 Komunikační a prezentační dovednosti ve vědě a výzkumu, Ostrava;
8. – 11. 8. 2011 Letní škola Práce s grafickými programy, Liberec;
11. – 12. 8. 2011 Komunikace v projektovém týmu, České Budějovice;
23. – 26. 8. 2011 Jak zvládnout projekty VaV pro studenty doktorského studia, Ostrava;
30. – 31. 8. 2011 Základy projektového řízení, Brno;
1. – 2. 9. 2011 Týmová spolupráce, Brno.

Kompletní informace o výše uvedených kurzech, pozvánky a přihlášky na kurzy Společné vzdělávací
platformy Projekty OP VK naleznete na stránkách www.sympoziumsychrov.cz/letni-skoly a www.te-
era.cz. Účast na všech kurzech Platformy OP VK je bezplatná.