Odborný seminář Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR

Prezentace ze semináře jsou již zveřejněny!

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI, ICT Unií a MŠMT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR který se koná ve středu 26. října 2011. Začátek semináře v 9:00h, ukončení semináře 12:30h (registrace od 08:30 h). Místo konání: Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha 1, Na Poříčí 42 (trasa metra“C“ – stanice Florenc, tram č. 3, 8, 24 – stanice Bílá Labuť).

Proč seminář na toto téma?
Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených na IT.
Vysoká škola ekonomická provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na Závěry těchto výzkumů reagovala řada výzkumných škol a byly reflektovány i v klíčových dokumentech strategického rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. V uplynulém roce provedli členové řešitelského týmu další kolo tohoto výzkumného projektu. Na semináři budou poprvé prezentovány výsledky tohoto projektu a analyzován vývoj na trhu ICT odborníků za posledních pět let.
Dále zde budou diskutovány možnosti, jak by mohla ICT komunita v České republice na výsledky projektu reagovat a jaké možnosti již v dané chvíli existují na trhu práce nebo v oblasti spolupráce mezi praxí a vysokými školami.

Na jaké otázky seminář odpoví?

  • Koho považovat za IT odborníka?
  • Jaký je celkový počet IT odborníků v ČR ve srovnání s předchozími lety a jaké mohou být scénáře jeho dalšího vývoje v nejbližších letech?
  • Jaká je současná struktura IT odborníků dle profesí a jak se tato struktura bude vyvíjet v dalších letech?
  • Jaká je požadovaná struktura znalostí základních IT profesí?
  • Jaké jsou počty studentů a absolventů oborů VŠ zaměřených na IT?
  • Jaká je struktura znalostí absolventů těchto oborů?
  • Je počet absolventů těchto oborů a struktura jejich znalostí vyhovující z hlediska potřeb globální ekonomiky?

Program semináře
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:10 Zahájení semináře: president ČSSI – Jiří Voříšek
09:10 – 09:30 Voříšek, J. Novotný, O.: Cíle a metodika průzkumu
09:30 – 09:50 Maryška, M.: Analýza nabídky IT odborníků
09:50 – 10:10 Novotný, O.: Analýza poptávky po IT odbornících
10:10 – 10:30 Přestávka
10:30 – 10:50 Voříšek, J.: Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry
10:50 – 12:10 Panelová diskuse za účasti zástupců ICT Unie, vysokých škol a řešitelů projektu
Školství a průmysl informačních technologií: sňatky z rozumu
Na závěr semináře si Vás dovolujeme pozvat na neformální diskusi s občerstvením

Účastnický poplatek
Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné téma ovlivňující možnosti rozvoje celého IT odvětví v České republice, je tento seminář pořádán pro všechny předem přihlášené účastníky zdarma.
Poděkování patří FIS VŠE, která finančně přispěla na konání semináře (v rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/12.0039 „Sociální síť informatiků v regionech ČR“ a v rámci projektu GA ČR 402/09/0385 – „Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurenceschopnost absolventů českých vysokých škol“). Dalším finančním příspěvkem podpořila seminář také ICT Unie.
Pro účastníky z vysokých škol mimo Prahu je možné zajistit pokrytí jejich cestovních nákladů a v případě jejich účasti na semináři Hovory s informatiky, který je pořádán o den dříve, i ubytování v Praze. Bližší informace sdělí Mgr. Lišková, tel. 607675653, email – liskova@ksi.ms.mff.cuni.cz

Loga sponzorů