Odborné Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012

21. – 23. května 2012, státní zámek Sychrov.

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci pořádají již 5. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který proběhne již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

Třídenní Sympozium nabízí odborníkům, kteří se věnují vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ, příležitost pro výměnu zkušeností a znalostí ve třech hlavních tematických oblastech:

  • Věda v médiích (21/5/2012)
  • Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22/5/2012)
  • Ochrana práv k duševnímu vlastnictví (23/5/2012)

Kromě odborného Sympozia jsme pro účastníky připravili i v letošním roce sérii doprovodných seminářů, informace o nich jsou k dispozici na webových stránkách http://sympoziumsychrov.cz/doprovodne-seminare/.
Pokud byste se chtěli zúčastnit některého z odborných bloků Sympozia nebo využít některý z doprovodných vzdělávacích seminářů, bližší informace o programu a možnost on-line registrace naleznete na stránkách akce www.sympoziumsychrov.cz.