logobox.cz – spolupráce s branding.cz

Branding.cz a Logobox.cz změnili práci s logy na internetu Branding.cz, editor pro bezplatnou tvorbu online manuálů korporátní identity se propojil s Logobox.cz, otevřenou databází log sdílených různými službami a software. Pro společnosti operující v České a Slovenské republice se tak otevírají nevídané možnosti, jak si zdarma zajistit správné zobrazení a použití loga v online prostředí, ale i mimo internet. Branding.cz nyní umožňuje se zveřejněním každého manuálu exportovat náhled loga i do databáze Logobox.cz. Stejně tak na Logobox.cz lze ke každému nově nahranému logu přidat i odkaz na logomanuál zveřejněný na Branding.cz.

Nahráním svého loga či vytvořením logomanuálu firmy zpřístupňují své logo velké skupině stávajících ale hlavně potenciálních zákazníků nebo partnerů a bez nákladů na marketing tak zviditelňují svoji firmu. Zároveň tím řeší problematiku zobrazování a používání správné verze loga.

Více informací:
http://www.logobox.cz
http://www.branding.cz