Konference IT Governance

Každá společnost, která spadá do kritické infrastruktury nebo provozuje významný IT systém bude mít dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost od 1.1.2015 reportovat bezpečnostní incidenty.

Konference IT governance konaná ve dnech 7. – 9.10. 2014 ve Špindlerově Mlýně vás chce informovat o trestně právní zodpovědnosti za bezpečnostní incidenty, o procesně právních aspektech zajištění dat, jak správně reportovat incidenty podle nového zákona a bezpečnosti vyhlášek, ale také jak aplikovat tento zákon v praxi. Součástí konference je i panelová diskuse s tvůrci tohoto zákona, v níž na místě získáte odpovědi na vaše dotazy.

Další odborný a společenský program viz. http://www.isaca.cz/cs/program-odborne-konference-it-governance-2014. Členové ČSSI platí snížený účastnický poplatek.