Konference Datakon 2011

15. – 18. 10. 2011 v Mikulově, v hotelu Eliška, se koná konference DATAKON. DATAKON je prestižní česká a slovenská konference s mezinárodní účasti zaměřená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využiti informačních technologii při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi. DATAKON představuje ideální platformu pro výměnu zkušeností mezi českými i zahraničními odborníky z řad dodavatelů informačních technologii, jejich zákazníků a akademického světa. DATAKON oslovuje zkušené odborníky i nejlepší studenty.

Tematické okruhy – zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Architektury informačních systémů
 • Cloud Computing
 • Dobývání znalostí
 • Informační bezpečnost
 • Integrace datových zdrojů
 • Kvalita dat a zpracování neúplné informace
 • Management znalostí a znalostní technologie
 • Modelování procesů a služeb
 • Multimediální, časová, časově prostorová a geografická data
 • Nové trendy a moderní databázové technologie
 • Servisně orientované architektury
 • Sociální sítě na internetu
 • Vyhledávání na webu
 • XML technologie
 • Zpracování rozsáhlých souborů dat
 • Proudy dat
 • Řídicí systémy v reálném čase
 • Datové registry

Jednací jazyky konference jsoučeština, slovenština, angličtina.

Program konference zahrnuje:

1.) Tutoriály

 • Dostupné škálovateľné riešenia pre spracovanie veľkého objemu dát a dátové sklady
  Martin Šeleng, Michal Laclavík, Štefan Dlugolinský, ÚI SAV Bratislava
 • Geolokace a geolokační techniky
  Jaroslav Srp, FD ČVUT Praha
 • Servisně orientovaná architektura
  Martin Nečaský, David Kusák, Karel Richta, MFF UK Praha; Jindřich Štumpf,
  Galeos a.s.; Tomáš Zvěřina, M Atelier s.r.o.
 • Multiagentní systémy
  František Zbořil ml., FIT VUT v Brně

2.) Zvané přednášky

 • E-Health na Slovensko
  Michal Danilak, Lynx, s.r.o.
 • Enterprise Architecture a řízení ICT aktiv
  Petr Hujňák, CEO Per Partes Consulting, prezident ISACA Czech Republic
 • Zkušenosti z projektu monitoringu IT v České pojišťovně. Ucelený pohled na správu služeb IT
  Jindřich Štumpf, GALEOS a.s., Aleš Smetana, GC System
 • Fonetické vyhledávání v cizojazyčných textech – jak najít relevantní informace o „as-sauratu fí misra,“ i když neumím arabsky
  Iveta Mrázová, KTIML MFF Univerzita Karlova
 • Základní registry ČR
  Petr Tiller, AQUASOFT spol. s r.o.

3.) Standardní příspěvky a případové studie, krátká sdělení

Vybrané standardní příspěvky a případové studie budou prezentovány v rámci sekcí konference. Krátká sdělení budou uvedena a prezentována formou posterů, pro které bude v programu vyhrazen samostatný blok. Na základě hodnocení členů programového výboru bude vyhlášen a oceněn nejlepší standardní příspěvek, případně i nejlepší poster.

4.) Společenský program
Společenský program zahrnuje slavnostní večeři ve sklípku hotelu Eliška v
sobotu 15.10.2011.

Více na www.datakon.cz