Konference DATA A ZNALOSTI 2015

Konference se koná 1. a 2. 10.2015 v budově ČVUT – FIT, Praha Dejvice.

DATA A ZNALOSTI je nová česká a slovenská odborná konference s mezinárodní účastí a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství, využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Konference se v roce 2015 zaměřuje na témata Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics. Program je složen ze zvaných přednášek a posterů. Program je k dispozici na webu konference http://www.dataznalosti.cz/program/

Registrační formulář je k dispozici na adrese http://www.dataznalosti.cz/registrace/