Ilustrační foto

Katedra informačních technologií vyhlašovala nejlepší studenty

Slavnostní vyhlášení nejlepších 5 studentů v každé kategorii za rok 2006/2007 proběhlo dne 10.12.2007 v Akademickém klubu VŠE za účasti děkana FIS Prof. Ing. Jana Segera, CSc. a zástupců sponzorských firem Accenture, DHL a Logica. Firmy nabídly oceňovaným studentům dary ve formě stáží, školení a pracovních úvazků.

Katedra vyhodnocuje studijní výsledky a vytváří žebříček nejlepších studentů oboru Informatika a hlavní specializace Informační technologie. Cílem vyhlašování žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k nejlepším výkonům.

Další informace najdete na http://kit.vse.cz/kit/wcms_kit.nsf/pages/ZebricekUspesnychStudentu