Jiří Voříšek

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je profesorem na VŠE v Praze a na Panevropské univerzitě v Bratislavě, je prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR a na využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. Od r. 2011 je členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.