Jan Dohnal

Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Jan Dohnal je absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Začínal svoji profesní dráhu jako systémový programátor, poté působil jako vysokoškolský pedagog, profesorem byl jmenován v r. 2002 na VŠE. V letech 1990 až 1996 byl generálním ředitelem IBM v ČSFR a ČR. V letech 1996 a 1997 působil v mezinárodním managementu IBM Rakousko, střední Evropa, Rusko ve Vídni a v Bruselu. Od r. 2003 působí jako Executive Partner, osobní poradce klientů analytické společnosti Gartner. V této roli pracoval dosud pro více jak čtyřicet CIO, COO a CEO. Přednášel na VŠE a od r. 2010 přednáší na ČVUT v kurzech zaměřených na podporu IT poskytovanou byznysu, na pracovní sílu v informatice a řízení vztahů se zákazníky. Je členem vědecké rady Fakulty informačních technologií ČVUT a autorem nebo spoluautorem několika knih, vysokoškolských učebnic a řady publikací a článků.