Ing. Pavel Hrabě, Ph.D

Po absolvování ČVUT FEL, obor Technická kybernetika, nastoupil roku 1989 jako analytik do Fakultní nemocnice v Praze Motole. Dále působil jako manažer v bankovnictví a manažer marketingu a prodeje v různých společnostech. Od roku 1995 byl zaměstnán v SAP ČR, zpočátku jako poradce SAP R/3 pro modul SD (prodej a
distribuce), posléze jako poradce CRM (řízení vztahů se zákazníky). Působil jako architekt řešení a manažerský poradce v sektoru významných zákazníků, se zaměřením zejména na klienty z oblasti Utilit, Telekomunikací,
Veřejné správy a Poskytovatelů služeb. Od roku 2013 vedl tým manažerských poradců SAP ve střední Evropě. Od roku 2005 až dosud se specializuje na poradenství v oblasti managementu IT, business transformace a celopodnikové architektury (Enterprise Architecture). Od září 2014 do října 2016 pracoval jako zástupce
společnosti BiZZdesign v České republice, v roli Senior Enterprise Architect.
V říjnu 2016 založil soukromou společnost Hrabě EA Consulting s.r.o., zaměřující se pod značkou HEAcon na dodávky služeb v oblasti Enterprise Architecture.
Spolupracuje s KIT VŠE, kde ukončil doktorské studium v oblasti EA a nadále se podílí na výuce a výzkumu. Zde se zaměřuje zejména na rozvoj metamodelu a metod EA pro potřeby veřejné správy (GEA), menších a středních podniků.
Od května 2015 současně pracuje jako poradce pro Odbor hlavního architekta eGovernmentu MV ČR v roli hlavního metodika Národní architektury VS ČR.