Časopis Systémová integrace je opět uznávaný RVVI

Rada ČSSI a Ediční rada časopisu Systémová integrace sdělují, že tento časopis byl znovu zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR  Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Toto zařazení platí minimálně pro celý následující rok 2015. Těšíme se na vaše příspěvky.

Jan Pour
šéfredaktor