Abdikace prof. Jiřího Voříška z funkce prezidenta ČSSI a zvolení nového prezidenta

 Dne 29. září 2015 předal prof. Jiří Voříšek radě ČSSI abdikaci z funkce prezidenta společnosti. Přečtěte si jeho abdikační dopis

Vážení členové ČSSI,

dne 29. září 2015 jsem předal Radě ČSSI abdikaci z funkce prezidenta naší společnosti. Důvodem je, že jsem v letošním roce dovršil 65 let a postupně utlumuji svoje odborné aktivity.

V radě ČSSI jsem působil od založení naší společnosti v roce 1994 a funkci prezidenta společnosti jsem vykonával od roku 1996. Za uplynulé dvacetileté období realizovala naše společnost celou řadu významných aktivit, kterými přispěla k rozvoji ICT v ČR a k odborné diskusi mezi svými členy z řad uživatelů ICT, dodavatelů ICT a vysokých škol. Mezi nejvýznamnější aktivity patří:

  • 19 ročníků konference Systémová integrace, která byla na přelomu tisíciletí největší IT konferencí v ČR,
  • desítky seminářů a konferencí pořádaných jak centrálou v Praze, tak jednotlivými teritoriálními a odbornými sekcemi,
  • vydávání časopisu Systémová integrace, který vychází pravidelně čtyřikrát do roka od r. 1994 a patří mezi uznávané časopisy Radou vlády pro vědu a výzkum,
  • vydávání časopisu Journal of Systems Integration, který vychází pravidelně čtyřikrát do roka od r. 2010 a v současné době usiluje o zařazení mezi registrované časopisy v rámci SCOPUS,
  • vydávání odborných knih ve spolupráci s nakladatelstvím Grada v publikační řadě Management v informační společnosti. Od r. 2000 do 2015 vyšlo v této řadě celkem 33 titulů. Využívají se na řadě vysokých škol jako základní literatura pro odborné kurzy,
  • spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) na tvorbě Strategie konkurenceschopnosti ČR (r. 2010-2011),
  • spolupráce s MV ČR na Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy (r. 2015).

Rada ČSSI zvolila 29. září 2015 mého nástupce – prof. Ing. Josefa Basla, CSc. Přeji jemu i všem členům naší společnosti, aby význam a role ČSSI v ICT komunitě rostly a aby příspěvek ČSSI k rozvoji ICT v ČR byl oceňován jak jejími členy, tak celou odbornou veřejností.

   prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. v.r.