3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Sychrov a Liberec, 11. – 12. května 2010

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity pořádají 3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sympozium bude rozděleno do dvou částí. První den, 11. května 2010, proběhne odborné sympozium, jehož cílem je výměna zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů mezi vědecko – výzkumnými pracovníky, specialisty v oblasti vzdělávání a univerzitními pracovníky. Specifický prostor bude věnován výměně praktických zkušeností při realizaci projektů financovaných v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Druhý den, 12. května 2010, je pro všechny zájemce z řad účastníků sympozia  připraven seminář  Interní komunikace v projektech ve vazbě na efektivní reporting. Bližší informace o podmínkách účasti a přihlášku na sympozium lze nalézt na webu www.vuts.cz/rko.